English Deutsch Slovenčina
Výrobky sú roztriedené do jednotlivých kategórií podľa určenia.
Objednáva sa na základe identifikačného čísla alebo mena výrobku, príp. iným dohodnutým zadaním. Pri zákazkovej výrobe sú nutné výkresové podklady.
Vieme upraviť akýkoľvek už vyrábaný výrobok podľa priania zákazníka. V prípade, že záujemca nemá ucelenú predstavu môžeme ho smerovať po konštrukčnej stránke tak, aby mohlo vzniknúť konkrétne zadanie. V potrebných prípadoch pred výrobou poskytneme vizualizáciu výrobku. Napomáhame tým konečnej predstave o jeho budúcom tvare a sfarbení.

Letáky v pdf:
Leták DROTOV
Leták Kvetináče
Leták Zrkadlá