English Deutsch Slovenčina
OBCHODNO - REKLAMNÉ
stojany, držiaky, regále, koše + doplnky v podobe rôznych úchytov, zábran, predelov a pod.

Tieto výrobky sú určené hlavne na vybavenie predajní, na zviditeľnenie predajných predmetov v obchodných priestoroch, na prezentovanie výrobkov na výstavách a pod.