English Deutsch Slovenčina
Vznik našej firmy sa datuje od roku 1993 založením združenia pod hlavičkou DROTOVu. Na začiatku sme zamestnávali dvoch zamestnancov v prenajatých priestoroch. Veľkú časť vyrábaných výrobkov sme kooperovali s externými firmami. Poctivou a precíznou prácou sme sa dostávali do povedomia a získavali si čoraz viacej stálych odberateľov pre naše výrobky.

Dnes vyrábame a skladujeme vo vlastných priestoroch. Sme dynamicky sa rozvíjajúca firma, ktorá dbá hlavne o kvalitné výrobky pre svojich zákazníkov. Neustále sa snažíme rozširovať a zdokonaľovať technológiu výroby novými výkonnými a presnými strojnými zariadeniami aj svojej vlastnej konštrukcie. Vďaka modernizácii sme dokázali zefektívniť spružniť a uľahčiť mnohé oblasti našej výroby.

Naša firma má sídlo na konci obce Mošovce smerom na Blatnicu. Celá budova je vlastníctvom firmy a aj vďaka polohe je prístup do priestorov bezproblémový. V zadnej časti smerom od hlavnej cesty je nákladná brána slúžiaca pre materiálovú dopravu. V prednej časti je vstup pre návštevy a zamestnancov.

Vízia firmy, ktorú chceme naplniť je vybudovanie prosperujúcej a stabilnej firmy so stálymi obchodnými partnermi, ale aj firmu schopnú pružne reagovať na špecifické požiadavky jedincov a efektívne uspokojovať ich potreby na vysokej kvalitatívnej úrovni. Snahou firmy je dosiahnuť dobré obchodné meno a stabilnú pozíciu na trhu, s efektívnou návratovosťou vložených investícií. V prípade naplnenia základných očakávaní využiť všetky získané znalosti a prostriedky na vstup na nové nami nepreskúmane trhy, kde bude existovať záujem o naše služby.

Hlavným poslaním firmy je v plnej miere uspokojovanie potrieb zákazníkov kvalitnými výrobkami a službami na profesionálnej úrovni. Okrem štandardnej ponuky služieb neustále doplňujeme ponuku doplnkových tovarov a služieb, ktorými sa snažíme oslovovať nové segmenty zákazníkov. Firma sa snaží neustále skvalitňovať služby a spokojnosť zákazníka.

Pre našich zákazníkov a obchodných partnerov máme vždy dvere otvorené. Oni sú motiváciou pre naše myslenie a konanie.

Zákazníci v nás majú spoľahlivého partnera. Našu úlohu vidíme hlavne v tom, aby sme sa konštruktívne podieľali na spokojnosti našich zákazníkov. Len tak môžeme trvalo zabezpečiť úspech. V centre nášho snaženia stojí vždy spokojnosť zákazníka. Jeho potreby a želania sú preto ústrednou líniou nášho správania. Dôveru našich zákazníkov si chceme zaslúžiť každý deň nanovo.