English Deutsch Slovenčina

Bonus


 
  Doprava
K výrobe ponúkame dopravu platenú podľa objemu vyrábaných výrobkov (doprava môže byť zahrnutá v cene, t.j. pri určitom objeme sa celková cena nenavyšuje o prejdené kilometre), alebo ako doplnková služba závislá od počtu najazdených kilometrov.
 

Odborné poradenstvo
Ponúkame odbornú konštrukčnú pomoc, vizualizáciu výrobkov (aj neexistujúcich) do podoby "fotografie" a konzultácie pri výrobe či možnostiach výroby na našich strojných zariadeniach.